Вход

Регистрация

 

"Реконструкция на гаров комплекс Карнобат"

 


 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 6 381 130 лв. 

БФП: 5 400 942 лв.

Собствено финансиране: 980 188 лв. 

 

Гаровият комплекс Карнобат се намира на железопътната линия Пловдив – Бургас, която е част от основната железопътна мрежа ТЕN-Т на територията на Република България и от трасето на Ориент/Източно-средиземноморски коридор (О/ИС), един от деветте стратегически интегрирани коридори, определени с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитие на транспортната инфраструктура.

 

Приемното здание на гара Карнобат и пешеходния подлез са построени през 1986 г. На приемното здание и подлеза от годината на построяване до настоящия момент не са извършвани реконструкции, в това число пристрояване или надстрояване, основно обновяване или основен ремонт.

На всички подобекти от гаров комплекс Карнобат през целия им период на експлоатация до настоящия момент, не са извършвани ремонти. Това налага тяхната модернизация и преустройство, включително и на инсталационните системи в тях. Проектът има за цел жп гара Карнобат да бъде приведена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии. В реконструкцията и модернизацията на Приемно здание Карнобат влизат пълно архитектурно обновяване на приемното здание, отговарящо на всички европейски изисквания за енергийната ефективност, паркоустройство и благоустройство с подмяна на настилката около сградата. Всички тези действия ще гарантират както сигурността и комфорта на пътниците, така и предлагането на качествени услуги за тях.

След ремонта гара Карнобат е напълно архитектурно обновена, извършено е частично функционално преустройство на помещенията за създаване на удобен за пътниците интериор с топла чакалня, с вътрешни санитарни възли, в това число санитарен възел за инвалиди и чакалня за майки с деца с помещение за подмяна на пелени на бебета. Обособени са помещения за търговски площи, разположени в западната част на чакалнята. Направена е цялостна подмяна на настилки, облицовки по външни фасади и вътрешни стени, подмяна на окачени тавани и дограма – фасадна и интериорна, както и мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата. Подменени са всички технически инсталации: Водопроводна и Канализационна, Електрическа и Отоплителна, Вентилационна и Климатична. Изградена е система за видеонаблюдение, пожароизвестителна инсталация и система за ограничаване на достъпа до служебните помещения.

Околната среда е благоустроена, поставени са нови настилки, оформени са нови зелени площи с автоматизирана поливна система. Изпълнени са мероприятия за осигуряване на достъпна среда, в т.ч. изграждане на рампи с парапети за осъществяване на безпрепятствени маршрути, както и тактилни ивици по настилките, и визуална информация за улеснение придвижването на лица с намалена подвижност и лица с увреждания.

 

Стойност на договора за строителство: 4 142 125 лв. без ДДС

Изпълнител: Обединение "Железопътна инфраструктура Карнобат" ДЗЗД

Стойност на договора за надзор: 157 000 лв. без ДДС

Строителен надзор: Обединение "Консултанти Карнобат" ДЗЗД

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg