Вход

Регистрация

 

 

"Модернизация на железопътната линия Видин-София: железопътен участък Медковец-Срацимир"

Железопътен участък Медковец-Срацимир е част от проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София“, разположен по протежение на Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, част от основната Транс-европейска транспортна мрежа. Съществуващата железопътна линия в участък Медковец-Срацимир е единична, електрифицирана, с междурелсие 1435 мм, с приблизителна дължина от 78 км.  Основна цел на проекта е подобряване на техническите параметри на железопътната инфраструктура, подобряване комфорта на пътуване и пропускливостта на железопътния транспорт и постигане на оперативна съвместимост.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ по програма МСЕ: EUR 224 574 415

Проектът предвижда изграждане на модернизирана 45 км единична, електрифицирана железопътна линия. В новия участък ще бъдат изградени надлези, подлези, водостоци, 5 нови жп моста, 1 нов тунел и 3 нови гари – Дъбова махала, Воднянци и Срацимир. Включени са и дейности по тестване и въвеждане в експлоатация нова железопътна линия. Внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) за железопътния участък Медковец-Срацимир се предвижда да бъде реализирано чрез отделен проект.

С изграждането на този участък, разстоянието между Медковец и Срацимир ще бъде намалено с 14 км. В резултат на изпълнението на проекта се очаква трасето да е напълно електрифицирано, оперативно съвместимо и с подобрени параметри по отношение на скорост и сигурност при превоза на пътници и товари.

 

Очаквани резултати:

  • Осигуряване на оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура и непрекъснатост на потоците на движение по коридор Ориент/Източно-Средиземноморски;
  • Подобряване на капацитета на железопътната линия и качеството на железопътните транспортни услуги;
  • Намаляване на разходите за поддръжка и оперативен персонал чрез въвеждане на модерно оборудване;
  • Постигане на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на националната железопътната система в рамките на европейската железопътна мрежа;
  • Създаване на условия за нарастване обема на превозваните товари по линията, вследствие на подобрени характеристики на линията по отношение на скорост (максимална скорост 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарен трафик), време на пътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg