Вход

Регистрация

Проект  „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 7 196 900 лв. 

БФП: 6 012 000 лв.

Собствено финансиране (възстановим ДДС)1 184 900 лв.

Системата за управление на влаковата работа (СУВР) на НКЖИ се разработва с цел подобряване на планирането и управлението на влаковата работа, а също така и в изпълнение на политиката на Европейската Комисия за изграждане на телематични приложения (Регламенти № 454/2011 и № 1305/2014/EU) в Транс-Европейската конвенционална железопътна система. СУВР има за задача да автоматизира процесите по планиране, прогнозиране, управление и отчитане на влаковата работа, изчисляване на инфраструктурни такси, водене на статистика и подготвяне на данни за анализ в НКЖИ. Системата ще осигури възможност на потребителите да получават справки в зависимост от пълномощията им, както и да създават допълнителни такива в зависимост от техните потребности и права за достъп.

Основна цел

Целта на проекта е подобряване на качеството на услугите на жп транспорт, чрез намаляване на времето за обработка, както и транзитното преминаване, приспособяване на пропускателната способност на железопътната мрежа към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на сигурност, надеждност, безопасност на транспортните операции и отчитане в реално време на реализираната влакова работа.

В резултат на това ще се постигне както обезпечаване на безопасността на превозите и предотвратяването на произшествия и инциденти, така и намаляване на разходите за поддръжка на железопътната инфраструктура и ПЖПС (подвижен железопътен състав), осигуряване на равен достъп до железопътната инфраструктура, управление на капацитета, събиране на реални инфраструктурни такси за ползване на железопътната инфраструктура, превозни такси и др.

Обхвата на проекта включва 6 основни етапа:

  • Етап 1:Детайлно проектиране на СУВР
  • Етап 2: Разработка на СУВР
  • Етап 3: Внедряване на СУВР в тестова среда
  • Етап 4: Тестване на СУВР за осигуряването на изискваното качество в тестовата среда
  • Етап 5: Обучение на персонала за работа със СУВР в тестовата среда
  • Етап 6: Внедряване на СУВР в реална среда

 

Сключени договори:

Договор № 11520/14.10.2021 г. с предмет: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”

Стойност на договора: 5 779 000 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД „РейлТехноАйЕмЕс“

 

Договор № 11096/20.05.2020 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”

Стойност на договора: 9 000 лв. без ДДС

Изпълнител: „Триера Комюникейшънс“ ЕООД

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg