Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 914 от 11 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Железопътна линия София - Пловдив", участък Ихтиман - Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

31.03.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман – Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение № 914 на Министерски съвет от 2022 г., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 31.03.2023 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg