Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 14.09.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 14.09.2023 г. - УДВГД Пловдив.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на Негодни дървени траверси – 5276 броя, находящи се на територията на ЖПС Пловдив – участък Стамболийски

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 23.08.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища 23.08.2023.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 23.08.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Враца 23.08.23.pdf  

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 16.08.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища16.8.pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 14.08.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 14.08.23.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 11.08.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 11.08.23.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”         На основание чл. 16, ал. 5 от Зак

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти.pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg