Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 18.11.2022 г.

Обява свободни жилища на ЖПС София.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София, към 21.11.2022 г.

Свободни ведомствени жилища на УДВГД София.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на бракувани, демонтирани, неразкомплектовани 13 броя трансформатори и 142 броя дросел трансформатори находящи се в ССТ Пловдив, склад Филипово

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министър

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 14.11.2022 г.

Обява свободни жилища Burgas.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 11.11.2022 г.

Obiqva sv. jilishta 11.11.Shumen.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 03.11.2022 г.

Обява свободни жилища УДВГД Пловдив.pdf

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 20.10.2022 г.

Обява за свободни жилища ЖПС Vraca.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 19.10.2022 г.

Обява за свободни ведомствени жилища на ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 11.10.2022 г.

Свободни жилища на територията на ЖПС Шумен.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 565 от 29 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Карнобат, област Бургас

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg