Вход

Регистрация

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

16.08.2023

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg