Вход

Регистрация

Решение на Министерски съвет № 640 от 21.09.2023 год., за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 382 на Министерски съвет от 2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400“от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община Карнобат, област Бургас

27.09.2023

Решение на Министерски съвет № 640 от 21.09.2023 год.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg