Вход

Регистрация

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за : „Модернизация на Тягова подстанция Бойчиновци и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Модернизация на Тягова подстанция Димово и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 914 от 17 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Железопътна линия София – Пловдив“, участък Ихтиман – Септември, от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци на София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

Решение на Министерски съвет № 914 от 17 ноември 2022 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 865 от 02.11.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, участък 87: "Междугарие Тракия – Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“, в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив и с. Скутаре, община „Марица“, област Пловдив

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 865 от 02.11.2022 год. Информация за физически лица

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 559 от 29 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 17 „Пътен прелез на км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км 97+631 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община Стара Загора, област Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 565 от 29.07.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 28 „Пътен прелез на км 242+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“,в землището и урбанизираната територия на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 565 от 29.07.2022 год. Информация за физически лица  

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 559 от 29.07.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 17 „Пътен прелез на км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км 97+631 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 559 от 29.07.2022 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица  

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg