Вход

Регистрация

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 914 от 11 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Железопътна линия София - Пловдив", участък Ихтиман - Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 144/23.02.2023 за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“ в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 144/23.02.2023 г. Информация за физически лица

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 1071 от 23 декември 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 2 „Пътен прелез на км 21+890“ за изграждане на пътен надлез на км 21+890“, Подобект 3 „Пътен прелез на км 23+800“ за изграждане на пътен надлез на км 21+832“ и Подобект 4 „Пътен прелез на км 26+306“ за изграждане на пътен надлез на км 26+367“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община „Марица”, област Пловдив

Решение на Министерски съвет № 1071 от 23 декември 2022 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица 

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 1070 от 23 декември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 5 „Пътен прелез на км 32+000“ за изграждане на пътен надлез на км 32+000“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в землището и урбанизираната територия на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

Решение на Министерски съвет № 1070 от 23 декември 2022 год. Информация за физически лица 

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 914 от 17 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Железопътна линия София – Пловдив“, участък Ихтиман – Септември, от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци на София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

Решение на Министерски съвет № 914 от 17 ноември 2022 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg