Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 22.03.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Враца към 22.03.24.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 22.03.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища - ЖПС Шумен.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 18.03.2024 г.

Свободни жилища УДВГД Пловдив към 18.3.24.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.517.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 15.03.2024 г.

Свободни жилища на ЖПС Бургас към 15.03.2024 г..pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък на разпределение 07.03.24.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Модернизация на телекомуникационните системи в участъка по направление Русе - Горна Оряховица”

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на автоматизирана сензорна система за наблюдение и регистриране на различни промени в заобикалящата среда в опасни железопътни участъци (слаби места) – участък Пею Яворов – Черниче“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 27.02.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС София 27.02.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение, определено с влязло в сила Решение на Министерски съвет № 934 от 2023 г. за обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАС

publications.image.alt

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 21.02.2024 г.

Обява за свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Пловдив 21.02.24.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg