Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 15.12.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 15.12.23 ЖПС Враца.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 12.12.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 12.12. ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 08.12.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС София КЪМ 8.12.23.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 05.12.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Шумен към 5.12.pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент № 3, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Васил Кънчов“ № 7, гр. Враца, област Враца, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1021.116.1.3 по кадастралната карта на гр. Враца, състоящ се от входно антре, кухня, килер, спалня, дневна и сервизни помещения, със застроена площ 60,80 кв. м, ведно с принадлежащо мазе № 3, с площ 34,69 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"   На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната соб

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 836/24.11.2023 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 68+054 до жп км 68+426 от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

Решение на Министерски съвет № 836/24.11.2023 год. Информация за физически лица  

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия - подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за:„Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) НН 1 kV, с. Кликач, общ. Карнобат“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 22.11.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 22.11.23 г. ЖПС Враца.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 21.11.2023 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 21.11.23 г. ЖПС  Пловдив.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg