Вход

Регистрация

news.image.alt
23.11.2015

„Доставка на 10 (десет) броя леки автомобили с 8+1 места втора употреба, по обособени позиции“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул.“К

news.image.alt
19.11.2015

“Доставка на гуми за нуждите на ДП НКЖИ за срок от три години“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
18.11.2015

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите на ДП НКЖИ с вноски от работодателя за придобиване право на лична пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност и наследствена пенсия в пенсионно осигурително дружество Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите на ДП НКЖИ с вноски от работодателя за придобиване право на лична пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност и наследствена пенсия в пенсионно осигурително дружество управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
12.11.2015

Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
12.11.2015

„Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на ДП НКЖИ, за срок от 2 години, по обособени позиции" „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на ДП НКЖИ, за срок от 2 години, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена наземна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и Обособена позиция 2: Предоставяне на фиксирани телефонни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа“

1.    Вид на процедурата: открита. Предмет на поръчка: „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на ДП НКЖИ, за

news.image.alt
12.11.2015

“Доставка на акумулаторни батерии и токоизправители (АБ и ТИ)” по обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
11.11.2015

„Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София–Елин Пелин, част от проект „Модернизация на жп линия София - Пловдив: Жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
03.11.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Ремонтни работи по приемни здания във връзка с изпълнение на обект “Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив - Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза 2 Участък Първомай – Свиленград“, съгласно ФК, Анекс 3.1, т.4, позиция 9 – „Ремонтни работи по ПЗ Свиленград”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
02.11.2015

„Извършване на текущи и аварийни ремонти на вагони серия "Faccpp", "Frllop", "Fccpp","G", "U", "Oklmm", "Res", "MFS" и "Smmps" в железопътни секции София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив, по обособени позиции“

1.    Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233,

news.image.alt
02.11.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на компенсиращи самозадържащи се устройства за контактна мрежа”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg