Вход

Регистрация

news.image.alt
02.03.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Закупуване на крепежни елементи, ръчни инструменти, консумативи за електроинструменти и строителни материали, за текуща поддръжка на обектите на ДП НКЖИ, по обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
01.03.2016

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Пласер“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
01.03.2016

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
01.03.2016

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини “Жисмар“.

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
29.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на гумени подложки за железен път“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
24.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на релси”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
22.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на обтяжки за регулиране на междурелсието“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
17.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на акумулаторни батерии и токоизправители (АБ и ТИ)“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
16.02.2016

Изграждане на нов пътен надлез на км. 146+269 на мястото на съществуващия железопътен прелез в района на гара Тодор Каблешков

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
16.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на съединение за блокиране езиците на железопътните стрелки тип 49 Е1 и тип 60 Е1”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg