Вход

Регистрация

news.image.alt
04.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили на ДП НКЖИ– автомобили на поделение ЖПС – Враца за период от три години“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
03.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти “Рехабилитация външно осветление жп гари с енергоспестяващи /LED/ осветители”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
03.02.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на болтове и гайки за ремонт на железния път по обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
27.01.2016

„Укрепване на откоси чрез третиране с препарати и добавени тревни семенни смески и утайки по биоинженерна технология, от км 50+000 до км 52+025 двустранно в междугарието Разменна-Батановци по 6-та жп линия”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
26.01.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Изграждане на ветеринарна дезинфекционна станция (Миячен коловоз) в гара Свиленград“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
22.01.2016

Доставка и влагане на нови железопътни стрелки и доставка на нови стрелкови части

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
21.01.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти Рамково споразумение за срок от 4 години с предмет: „Извършване на текущи и аварийни ремонти на вагони серия "Faccpp", "Frllop", "Fccpp","G", "U", "Oklmm", "Res", "MFS" и "Smmps" в железопътни секции София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив, по обособени позиции"

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
21.01.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на ДП НКЖИ, за срок от 2 години, по обособени позиции:обособена позиция 1: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена наземна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и обособена позиция 2: Предоставяне на фиксирани телефонни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
20.01.2016

Доставка на изолиращи пластмасови елементи и пластмасови подложки за железния път, по обособени позиции“

1.    Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233,

news.image.alt
15.01.2016

„Доставка на клеми за контактна мрежа, по обособени позиции“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg