Вход

Регистрация

news.image.alt
06.01.2016

“Предоставяне на туроператорски услуги, които включват осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багажи, хотелско настаняване, визи и медицинска застраховка при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ДП НКЖИ"

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
04.01.2016

„Допълнителна услуга за поръчка с предмет: „ Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП НКЖИ в три обособени позиции за срок от 3 години”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
30.12.2015

„Възстановяване на стрелкови части“

1.    Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233,

news.image.alt
30.12.2015

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за срок от три години с предмет: „Доставка и монтаж на настолни компютърни конфигурации, лаптопи, печатащи устройства и активно мрежово оборудване по обособени позиции“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
29.12.2015

“Доставка на гуми за нуждите на ДП НКЖИ за срок от три години“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
28.12.2015

„Хигиенизиране, поддържане и почистване на помещения в приемните здания на гарите, както и перони, коловози, находящи се на територията на УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
28.12.2015

Доставка на високоякостни връзки за релси тип 49Е1 и тип 60Е1, облепени пълностенни връзки за изолирани настави за релси тип 49Е1 и тип 60Е1 и изолирани пластмасови връзки за релси тип 49Е1 в три обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
28.12.2015

"Избор на изпълнител за абонаментно гаранционно поддържане на асансьори, ескалатори и наклонени стълбищни платформи за лица с намалена подвижност "Избор на изпълнител за абонаментно гаранционно поддържане на асансьори, ескалатори и наклонени стълбищни платформи за лица с намалена подвижност(ЛНП) за период от 3 години“ по обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
28.12.2015

„Взривяване на скални маси с материали на Изпълнителя“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
22.12.2015

„Доставка на гумени подложки за железен път“

1.    Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233,

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg