Вход

Регистрация

news.image.alt
22.12.2015

“Доставка на обтяжки за регулиране на междурелсието”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
22.12.2015

„Доставка на трошен камък за жп линии“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
22.12.2015

Доставка на съединение за блокиране езиците на железопътните стрелки тип 49 Е1 и тип 60 Е1

  Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, б

news.image.alt
21.12.2015

Доставка на въжета и проводници за контактна мрежа по обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
17.12.2015

“Доставка на стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 49Е1 и за релси тип 60Е, оборудвани със скрепителна система SKL-14”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
17.12.2015

„Доставка на релси“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
12.12.2015

„Закупуване на крепежни елементи, ръчни инструменти, консумативи за електроинструменти и строителни материали, за текуща поддръжка на обектите на ДП НКЖИ, по обособени позиции”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
08.12.2015

Доставка на болтове и гайки за ремонт на железния път по обособени позиции

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
08.12.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Ремонтни работи старо ПЗ гара Димитровград за постигане изискванията за енергийна ефективност във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ,: Участък Първомай-Свиленград, Фаза 4.1“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
07.12.2015

„Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили на ДП НКЖИ– автомобили на поделение ЖПС – Враца за период от три години“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg