Вход

Регистрация

news.image.alt
05.04.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти "Възстановяване на стрелкови части"

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
30.03.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на гуми за нуждите на ДП НКЖ за срок от три години“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
29.03.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на трошен камък за жп линии“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
24.03.2016

Надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции”

24.03.2016 г. Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.Софи

news.image.alt
21.03.2016

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на ДП НКЖИ, присъединени на нива средно и ниско напрежение“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
17.03.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на високоякостни връзки за релси тип 49Е1 и тип 60Е1, облепени пълностенни връзки за изолирани настави за релси тип 49Е1 и тип 60Е1 и изолирани пластмасови връзки за релси тип 49Е1 в три обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
16.03.2016

“Изграждане на сигнално-охранителна техника (СОТ) в обекти, собственост на ДП НКЖИ в три обособени позиции за срок от три години”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
15.03.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Избор на изпълнител за абонаментно гаранционно поддържане на асансьори, ескалатори и наклонени стълбищни платформи за лица с намалена подвижност(ЛНП) за период от 3 години“ по обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
11.03.2016

Доставка на канцеларски материали и на офис техника по обособени позиции“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
10.03.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Доставка на стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 49Е1 и за релси тип 60Е, оборудвани със скрепителна система SKL-14“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg