Вход

Регистрация

news.image.alt
10.05.2016

Съобщение за отваряне на ценовата оферта Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Текущи ремонти, подобряване и поддържане в изправност на сграден фонд, съоръжения и инсталации на ДП НКЖИ, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградите по три обособени позиции – Региони София, Пловдив и Горна Оряховица”

10.05.2016 г. Съобщение за отваряне на ценовата оферта

news.image.alt
21.04.2016

Съобщение за отваряне на ценовата оферта „Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Пласер”

Съобщение за отваряне на ценовата оферта

news.image.alt
19.04.2016

Съобщение за отваряне на ценовата оферта „Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Жисмар”

19.04.2016 г. Съобщение за отваряне на ценовата оферта

news.image.alt
14.04.2016

„Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
13.04.2016

"Изграждане на четири броя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции"

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
13.04.2016

“Извършване на дейности по изпълнение на мерки за визуализация и публичност по обособени позиции" “Извършване на дейности по изпълнение на мерки за визуализация и публичност по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин“ и Обособена позиция 2: „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София - Волуяк”

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
13.04.2016

Доставка на резервни части и консумативи за направа на алумино-термитни заварки

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
13.04.2016

„Строителен надзор на изграждането на 4 (четири) броя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив“

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

news.image.alt
12.04.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Взривяване на скални маси с материали на Изпълнителя”

Съобщение за отваряне на ценови оферти

news.image.alt
05.04.2016

„Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък София-Елин Пелин, част от проект "Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември".

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg