Вход

Регистрация

news.image.alt
16.11.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Изграждане на четири броя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
08.11.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък София-Елин Пелин, част от проект "Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
07.11.2016

Съобщение за отваряне на ценовите предложения “Среден ремонт на машини от тежка железопътна механизация стопанисвани от железопътна секция Враца за срок от две години, по обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения  

news.image.alt
21.10.2016

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Логистика за дейности по изпълнението на проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания”, финансиран по Механизма за свързване на Европа на ЕК”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
19.10.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
20.09.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Строителен надзор на изграждането на 4 (четири) броя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив“- в четири обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
22.08.2016

Съобщение за отваряне на ценовата оферта “Рехабилитация външно осветление жп гари с енергоспестяващи /LED/ осветители”

Съобщение за отваряне на ценовата оферта

news.image.alt
06.07.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите на ДП НКЖИ с вноски от работодателя за придобиване право на лична пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност и наследствена пенсия в пенсионно осигурително дружество управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване(ДДПО)“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
04.07.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Доставка на клеми за контактна мрежа, по обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
24.06.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Доставка на резервни части и консумативи за направа на алумино-термитни заварки“

24.06.2016 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg