Вход

Регистрация

news.image.alt
21.02.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Противопожарно обслужване в обектите на ДП НКЖИ за срок от 36 месеца”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
15.02.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Доставка на канцеларски материали”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
10.01.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
10.01.2017

Съобщение за отваряне на ценовото предложение „Доставката на резервни части за броячи на оси по две обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценовото предложение 

news.image.alt
05.01.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост, оценка на съответствието на приложимите национални технически правила и национални правила за безопасност и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект „Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“, по обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
20.12.2016

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на ДП НКЖИ за срок от 12 месеца, по обособени позиции"

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
19.12.2016

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Извършване на строително-монтажни дейности, необходими за обновяването и реорганизацията на 5-ти етаж на административна сграда, находяща се на бул. „Кн. Мария Луиза” № 110"

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
15.12.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти “Доставка на офис обзавеждане и оборудване за структурните звена на ДП НКЖИ”

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
08.12.2016

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Среден ремонт на вагони серия "Oklmm", "Res" , "Ua” стопанисвани от железопътни секции Горна Оряховица, Пловдив и Враца, по обособени позиции"

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
17.11.2016

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Доставка и монтаж на офис мебелировка и офис електроуреди, по обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg